Как да използваме тол системата за проверка на винетки и глоби

Как да използваме тол системата за проверка на винетки и глоби

От 1 януари 2019 година в България са въведени електронни винетки. Това наложи разработването на така наречената тол система, която има задачата да отчита и валидността на закупените винетки и да следи за нарушения.

Българската тол система е разработена по примера на системи, които се използват в Германия, Белгия и други европейски държави. Тя се определя като технологично съвременна и значително улеснява закупуването и проверката на винетките.

Тол системата включва множество камери разположени по пътната инфраструктура в страна, които имат задачата да отчитат преминаването на превозните средства и да засичат регистрационните номера на тези, които нямат валидна винетка. 

Системата позволява проверката на валидността на винетката или наличието на глоби за изтекла такава. Това става много лесно чрез инструмент разработен в тол системата.

Тол проверката може да е два вида: за валидността на винетката или за наличието на глоби заради нарушения.  Съветваме ви редовно да проверявате тези две важни неща особено преди да тръгнете на дълъг път. Ето как най-лесно да го направите.

Проверка на винетки бг тол

Закупуването на винетка е задължително при извън градски пътувания. Има няколко вида винетки според валидността: за уикенда, седмична, за три месеца или годишна винетка. Избора на винетка зависи изцяло от вас и от честотата на вашите пътувания извън града.

Отговорността за следенето на валидността на винетката също е ваше задължение. След въвеждането на тол системата това става много лесно и бързо. Има разработен инструмент, който ви показва началната и крайната дата на валидността на винетката. Това се случва след въвеждането на следните данни:

  • Държава на регистрация на МПС;
  • Регистрационен номер на превозното средство.

За допълнително удобство е разработено и мобилно приложение на бг тол системата.

Проверка на глоби бг тол

Системата на бг тол позволява да направите онлайн справка за наличието на нарушения регистрирани на вашия автомобил. Може да получите тази информация отново само с попълването на държавата, в която е регистриран автомобила и регистрационния номер.

Ако искате да избегнете начисляването на допълнителни суми към първоначалния размер на глобата, трябва да заплатите таксата до 14 дни след връчването на фиша за нарушението. Може да заплатите тази сума по-много лесен и бърз начин в системата на Tollpass. Плащането се отразява веднага без значение дали го правите в работно време или през почивните дни.

Плащането в срок се нарича доброволно и собственикът на пътното превозно средство се освобождава от задължение за заплащане на допълнителна административна глоба.

Таксата по доброволното плащане се нарича компенсаторна и размерът и варира според вида на транспортното средство.

Последни публикации