Проверка на цена и валидност на застраховка гражданска отговорност

Проверка на цена и валидност на застраховка гражданска отговорност

Тъй като ГО е задължителна застраховка и липсата на валидна такава, сключена за управлявания автомобил, е нарушение на закона, което се санкционира строго, е важно по всяко време да сте осведомени кога изтича вашата полица.

Не сте наясно къде може да направите проверка или проверката сочи нещо различно от зеления стикер? Или ви предстои за пръв път да сключвате ГО и искате да се ориентирате за нейната цена? SofiaRentACar.bg събира търсената информация в следващите абзаци.

Проверка гражданска отговорност относно срока на валидност

Срока на валидност се упоменава изрично в договора за сключената застраховка и е указан не само в конкретна дата, но и час. Много хора обаче не си правят труда нито да го запишат, нито да го запомнят и това води до случаи, в които разбират за изтичане на валидността при проверка от КАТ – момент, в който вече е късно за избягване на глобата.

На зеленият стикер, който все още не е отпаднал по закон, се перфорират месецът и годината на валидност, които да служат за ориентир. За да не се стига до неприятни изненади, е най-добре да направите справка за точния момент на изтичане на полицата.

Официална проверка гражданска отговорност може да направите на сайта на гаранционния фонд. За извършване на справката е необходимо да въведете регистрационен номер на возилото (ДКН), номер на рамата или номер на стикера и серията, като е достатъчно да изберете само едно поле. Това е всичко, което е необходимо за проверката. Може да направите справка и за вече изминал период.

Ако зеленият стикер, който застрахователят ви е дал е перфориран с друга дата, която не отговаря на срока на застрахователния договор, е налице техническа грешка. Следва да се приложи валидният срок по договора, който е отразен в регистъра на гаранционния фонд.

В масовия случай полицата се заплаща на части. Ако изпълнявате задължението си по договор и в указания срок, покритието на застраховката обхваща целия период, независимо че плащанията се извършват периодично. Важно е да се запознаете с клаузите, които обхващат неизпълнението за плащане на вноската и момента, от който се счита, че е налице неизпълнение, обосноваващо отпадане на валидността на застраховката занапред.

Услугата гражданска отговорност калкулатор

Калкулирането на конкретната гражданска отговорност цена е безплатна услуга в голяма част от сайтовете на съвременните застрахователни брокери. За калкулиране на цената е необходимо да въведете някои основни характеристики на МПС-то. Обикновено за един и същ автомобил се получават почти сходни цени на полицата при конкурентните застрахователи.

Всички автомобили, които отдаваме под наем в SofiaRentACar.bg са с валидна застраховка гражданска отговорност и допълнителни екстри като каско, пътна помощ, поддръжка и платени пътни такси, които са включени в цената.