Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €32.00 €30.00 €27.00 €24.00 €22.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €33.00 €31.00 €28.00 €25.00 €23.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €42.00 €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €45.00 €43.00 €40.00 €38.00 €36.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Polo Автоматик Volkswagen Polo Автоматик €36.00 €34.00 €31.00 €29.00 €27.00 €300.00
Toyota Yaris Hybrid Автоматик Toyota Yaris Hybrid Автоматик €37.00 €35.00 €33.00 €31.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €24.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €27.00 €300.00
Volkswagen 8 Golf Автоматик Volkswagen 8 Golf Автоматик €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €27.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen 8 Golf Автоматик Volkswagen 8 Golf Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €48.00 €46.00 €44.00 €41.00 €38.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €41.00 €300.00
Volkswagen 8 Golf Автоматик Volkswagen 8 Golf Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €46.00 €43.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Golf 7 Автоматик Volkswagen Golf 7 Автоматик €40.00 €38.00 €36.00 €34.00 €32.00 €300.00
Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Volkswagen 8 Golf Автоматик Volkswagen 8 Golf Автоматик €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €33.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €38.00 €36.00 €33.00 €30.00 €27.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €47.00 €44.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €50.00 €48.00 €45.00 €42.00 €40.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Toyota Corolla Hybrid Автоматик Toyota Corolla Hybrid Автоматик €47.00 €43.00 €40.00 €37.00 €34.00 €300.00
Toyota Corolla Автоматик Toyota Corolla Автоматик €43.00 €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €300.00
Volkswagen Passat Автоматик Volkswagen Passat Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen Passat SW Автоматик Volkswagen Passat SW Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €35.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €41.00 €38.00 €35.00 €32.00 €29.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €55.00 €53.00 €50.00 €46.00 €42.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen T-ROC Автоматик Volkswagen T-ROC Автоматик €62.00 €57.00 €52.00 €47.00 €42.00 €400.00
Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €50.00 €500.00
Volkswagen Taigo Автоматик Volkswagen Taigo Автоматик €60.00 €55.00 €50.00 €45.00 €40.00 €400.00
Volkswagen T-Cross Автоматик Volkswagen T-Cross Автоматик €47.00 €44.00 €41.00 €38.00 €35.00 €300.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €50.00 €45.00 €41.00 €38.00 €35.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €65.00 €62.00 €58.00 €54.00 €50.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик €57.00 €52.00 €48.00 €45.00 €42.00 €400.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €600.00
Opel Vivaro 8+1 Opel Vivaro 8+1 €75.00 €70.00 €65.00 €60.00 €55.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €600.00
Opel Vivaro 8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €110.00 €100.00 €95.00 €90.00 €85.00 €600.00
Opel Vivaro 8+1 Opel Vivaro 8+1 €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €500.00
Автомобил 3-5 дни 6-9 дни 10-14 дни 15-29 дни 30+ дни Депозит
Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик €95.00 €90.00 €85.00 €80.00 €75.00 €600.00
Opel Vivaro 8+1 Opel Vivaro 8+1 €85.00 €80.00 €75.00 €70.00 €65.00 €500.00

Добре дошли в страницата в нашия онлайн портал за коли под наем, където ви представяме цените на автомобилите в нашия автопарк. Цената е решаващ критерий за наем, който зависи от няколко фактора.

Ние се стараем да предложим достъпни и гъвкави цени, за да срещнем очакванията на нашите клиенти. Следва да разгледаме факторите, които определят цените за наем на автомобилите в нашия автопарк.

Клас на автомобилите

Ние предлагаме превозни средства разделени в 6 класа. Постарахме се да ви предложим разнообразие от автомобили под наем във всеки един клас. В нашия автопарк ще намерите превозни средства от следните класове:

 • Икономичен

Някои от автомобилите, които може да наемете от този клас са: Volkswagen Polo Автоматик; Toyota Yaris Hybrid Автоматик.

 • Компактен

В клас компактен ви предлагаме Toyota Corolla HB Автоматик Hybrid, Volkswagen 8 Golf Автоматик и Volkswagen Golf 7 Автоматик.

 • Стандартен

Може да наемете кола стандартен клас от тези предложения: Volkswagen Passat Автоматик, Toyota Corolla Автоматик, Toyota Corolla Hybrid Автоматик, Volkswagen Passat SW Автоматик.

 • Джип 4х4

Предлагаме превозни средства 4х4 като част от моделите в този клас са Hyundai Santa Fe 4x4 Aвтоматик, Volkswagen Tiguan 4х4 Автоматик, Volkswagen T-Cross Автоматик.

 • Миниван

Може да наемете и по-големи превозни средства. В този клас предлагаме Volkswagen Touran 5+2 Aвтоматик.

 • Бус 8+1

В нашия автопарк са налични под наем два буса 8+1 - Mercedes Vito 8+1 Aвтоматик и Opel Vivaro 8+1.

Сезонност

Цените на колите под наем са гъвкави и се променят според сезона и наличността. При нас има 4 сезона, според които се наблюдават промени в цените на наемите:

 • Нисък сезон в периода 01.11 – 30.04

През този сезон има ниско търсене на коли под наем, което предполага и по-ниски цени.

 • Първи междинен сезон 01.05 – 30.06

Наблюдава се покачване на търсенето, което рефлектира и върху повишаване на цените.

 • Висок сезон 01.07-31.08

Това е летния сезон, през който има най-много резервации за автомобили под наем и наличността на автопарка е ограничена, което създава и по-високите цени.

 • Втори междинен сезон 01.09 – 31.10

След много резервации през лятото по време на втория междинен сезон наличността е по-голяма, което предполага и намаляване на цените за наем.

Продължителност на резервацията

Това е поредния ценообразуващ фактор, който ние от SofiaRentACar.com използваме. Колкото по-дълъг е наема, толкова по-ниска е цената за ден. Ние предлагаме наем за няколко различни периода според тяхната продължителност.

Цената на наема може да се повиши, ако към него са включени допълнителни екстри като детско столче, вериги за сняг или багажник за ски. При въпроси винаги може да се обърнете към нас на посочените контакти.